Saturday, July 5, 2008

Dalam Suka Yang Sama

Dalam suka yang sama
Ada cat yang mewarnawarnikan bumi
Agar tak terlihat pucat

Dalam sukamu tanah yang sama
Adakah madu yang memaniskan empedu
Bahkan melezatkan buah semacam mengkudu?

Dalam sukamu tanah yang sama
Adakah parfum yang membuat melati harum
Dan sedap malam yang membikin semua kagum

Dalam sukamu terbenam kotoran
Sampah berceceram
Mengapa bisa kau hadirkan
Warna, gula, madu dan parfum?

Dari sukamu tercipta insan termulia
Warnai dunia dengan wajah bermadu wangi
Menjadi gula bai semut dunia

Dari sukamu tertimbun kebengisan
Dan keangkuhan insan
Tapi tetap kau limpahkan
Warna, gula, madu dan parfum
Lalu kejujuranmu?
Mana yang hendak kupercayai?

By: Rini Nilasari, 2004

No comments: